Boekhouding

Boekhouding voor ondernemers

Inzicht in cijfers

Voor jou als ondernemer of particulier is inzicht in het financiële reilen en zeilen van je onderneming van cruciaal belang.

Voor een overzichtelijke boekhouding verwerken wij je financiële administratie volledig geautomatiseerd in ons financiële softwarepakket of in je eigen systeem.

Verwerking van inkoop- en verkoopfacturen, kas- en bankafschriften, voorraden, onkostendeclaraties, vaste activa, loonjournaalposten, etc.

Beheer van het grootboek, inclusief balans en verlies- en winstrekeningen

Beheer van debiteuren en crediteuren

Controle van balansposten

We helpen je graag!

Wij nemen je graag de administratieve zorg
uit handen, gedeeltelijk of geheel!