Tijdig en correct

De uitvoering van de wet loonbelasting en sociale verzekeringswetten maken het voeren van de salarisadministratie tot een specialisme. Wij hebben die specifieke kennis om de salarisadministratie tot in de puntjes uit te voeren.

‘Wij wensen u veel personeel’ is niet voor niets een bekend gezegde; met veel medewerkers is ook veel werk gemoeid. Niet alleen is het belangrijk dat personeel het salaris tijdig krijgt uitbetaald, maar ook dat alle administratieve werkzaamheden daaromheen correct worden uitgevoerd. Bovendien kan het niet correct of onvolledig uitvoeren van de wet loonbelasting en sociale verzekeringswetten leiden tot ongewenste belastingheffingen en boetes. Daarom kunnen wij:

  • Ondernemingen en werknemers tijdig voorzien van heldere salarisstroken

  • Salarisstroken rechtstreeks verzenden aan alle medewerkers

  • Ziek- en betermeldingen verzorgen

  • Voor buitenlands personeel de procesbehandeling van 30%-regelingen uitvoeren

  • Regelingen treffen voor de aankoop van aandelen en opties

De organisatie heeft er geen omkijken meer naar. Je salarisverwerking gebeurt op tijd en correct.

Hendrik Vrolijk

“Onze eigen administratief medewerker onderhoudt het contact met de medewerkers van HulsbosKlatt, die dus onder meer de loonadministratie uitvoeren.”

Hendrik VrolijkDe DOC Huisartsen

We voeren graag de salarisadministratie voor je uit. Laat je informeren!