Inzicht in cijfers

Voor jou als ondernemer of medisch specialist is inzicht in het financiële reilen en zeilen van je onderneming van cruciaal belang.

Voor een overzichtelijke boekhouding verwerken wij je financiële administratie volledig geautomatiseerd in ons financiële softwarepakket of met een weblink op je eigen systeem.

Dit houdt onder andere in:

  • Verwerking van inkoop- en verkoopfacturen, kas- en bankafschriften, voorraden, onkostendeclaraties, vaste activa, loonjournaalposten, etc.

  • Beheer van het grootboek, inclusief balans en verlies- en winstrekeningen

  • Beheer van debiteuren en crediteuren

  • Controle van balansposten.

Iris Wingbermühle

“Wij zijn meer van de mensen, dus hebben we HulsbosKlatt voor de cijfers.”

Iris WingbermühleOnlyHuman Recruiting & Consulting

Wij nemen je graag de administratieve zorg uit handen, gedeeltelijk of geheel!