Vrijstelling BTW voor zelfstandige (para)medici

Een uitspraak met positieve gevolgen voor zowel zelfstandigen in de zorg als de zorginstellingen waarvoor zij werken. Vrijdag 13 juni heeft de Hoge Raad beslist dat zowel ZZP’ers als maten in een maatschap zijn vrijgesteld van BTW-heffing als zij medische werkzaamheden uitvoeren voor ziekenhuizen.

Voorziening voor toekomstige uitgave

Als je over dit jaar winst maakt met jouw onderneming, kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om een voorziening te vormen voor toekomstige uitgaven. Je reserveert dan een deel van de winst voor een grote uitgave in de toekomst.

Wet Werk en Zekerheid - Impact voor werkgevers

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Werk en Zekerheid. Verandering gaan in 2015 in.

Tien procent minder faillissementen in Nederland in 2014

Het aantal bedrijfsfaillissementen in Nederland in 2014 zal met 10 procent afnemen. Dat zegt kredietverzekeraar Atradius.

Versoepeling ontslagrecht: gevolgen voor werkgevers

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen en zal voor de zomer worden behandeld door de Eerste Kamer. Wat zijn de gevolgen van dit wetsvoorstel voor werkgevers?

An error occured

An error occured