Beperking looptijd 30% regeling uitgesteld

Het kabinet was volgens het regeerakkoord van plan om de looptijd van een fiscale regeling voor werknemers uit het buitenland, de zogenoemde 30%-regeling, per 1 januari 2019 te verkorten van (maximaal) acht naar vijf jaar.

Inmiddels is in een heroverweging van maatregelingen voor het bedrijfsleven opgenomen dat de verkorting 2 jaar wordt uitgesteld. Wat blijft, is dat de verkorting per 1 januari 2021 gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen.

Vergoeding

De 30% regeling geeft werkgevers de mogelijkheid om een deel van het loon, maximaal 30 procent, belastingvrij te vergoeden aan werknemers uit het buitenland die tijdelijk in Nederland werken. Het gaat om een vergoeding voor de extra kosten die deze werknemers maken om in Nederland te kunnen werken, zoals bijvoorbeeld reiskosten, kosten voor huisvesting en levensonderhoud.

De regeling is onder andere bedoeld om werknemers uit het buitenland aan te trekken met een specifieke deskundigheid die in Nederland niet of schaars aanwezig is. De voorwaarden van de regeling wijzigen verder niet.

Gevolgen

Het uitstel van de verkorting is gepresenteerd als maatregel om het vestigingsklimaat te versterken.

Veel van de werknemers die zouden worden getroffen door de oorspronkelijke verkorting, hebben geklaagd dat zij regelingen hebben getroffen op basis van een door de 30%-regeling verhoogd nettoloon, zoals bijvoorbeeld hypotheekleningen of afbetalingen van studieschuld, waardoor zij na 1 januari 2019 onvoorzien pijnlijk hard zouden worden geraakt door een fors hogere belastingdruk. Ook gaven velen aan dat zij overwegen om uit Nederland te vertrekken, bijvoorbeeld naar Duitsland, waar de lonen voor hoger opgeleiden in het algemeen wat hoger liggen en de belastingdruk bovendien lager. Ook als zij dit niet doen, blijft voor andere hoogopgeleide, uit het buitenland afkomstige werknemers op zijn minst een prikkel aanwezig om werk in andere landen te overwegen waar zij een hoger nettoloon kunnen ontvangen.

Dergelijke effecten zullen pas vanaf 2021 intreden. Wij zijn ervan overtuigd dat de 30% regeling inderdaad het Nederlands vestigingsklimaat versterkt. Gelet op de felle reacties op de eerder voorgenomen inkorting, zien wij alleen niet in waarom deze versterking vanaf 2021 zoveel minder nodig zou zijn, dat de looptijd van de 30% regeling tot 5 jaar moet worden ingekort. Het door de regering geciteerde onderzoeks­rapport is nu juist zo tevreden over de eenvoud en effectiviteit van de fiscale stimulans van de 30%-regeling. Vanaf 2021 wordt het ons inziens knap uitdagend om Nederland als aantrekkelijk (technologisch) vestigingsland helder over het voetlicht te krijgen. Als u wil weten hoe u in de komende jaren gebruik kan maken van ondernemingsfaciliteiten zoals de 30% regeling, dan kan u een beroep doen op de diensten van:

  • BK Group, www.bkgroup.com, voor ondersteuning van nieuwe Nederlandse bedrijfsvestigingen en corporate services, en
  • HulsbosKlatt, www.hulsbosklatt.nl, voor hun expertise in de 30%-regeling en andere tax compliance dienstverlening.

Wilt u een nadere toelichting en/of een beoordeling van uw eigen concrete situatie of die van uw klant? Neem dan gerust contact op met de heer Frank de Bats via Frank.deBats@hulsbosklatt.nl of +31 88 100 9393 / +31 6 201 29 830.