BTW vrijstelling

Zorggroepen vrijgesteld van btw-heffing

Met ingang van dit jaar zijn zorggroepen, gezondheidscentra en geboortezorgcentra in de eerstelijnszorg vrijgesteld van BTW over de vergoeding voor de overheadkosten die wordt ontvangen in het kader van ketenzorg. Ook relevant voor uw organisatie?

De overheid komt hiermee – eindelijk – tegemoet aan de bezwaren die zich in de praktijk voordoen.

Het standpunt van de Belastingdienst is dat deze overheadkosten niet in directe relatie staan tot de verzorging van de patiënt, hetgeen de medische vrijstelling voor de BTW in de weg zou staan. Dit wordt nu opgelost door in een beleidsbesluit goed te keuren dat zorggroepen e.d. voor de BTW kunnen worden aangemerkt als sociaal-culturele instelling, waardoor zij langs die weg alsnog gebruik kunnen maken van de BTW-vrijstelling.

Het is nog onduidelijk of door de staatssecretaris ook terugwerkende kracht aan het besluit zal worden toegekend. Vanuit oogpunt van rechtsgelijkheid zou dit wenselijk zijn, omdat in de praktijk zou zijn gebleken dat zorggroepen door verschillende kantoren van de Belstingdienst niet eensluidend zijn behandeld. Het grootste struikelblok hierbij is dat de ‘verruimde’ BTW-vrijstelling gekoppeld is aan de verhoging van de verbruiksbelasting op frisdrank en er daarmee pas per 1 januari van dit jaar budgettaire dekking is voor het schrappen van de BTW-heffing voor zorggroepen. Vindt de Kamer dat deze vrijstelling echt nodig is dan zou de Kamer de staatssecretaris ook kunnen opdragen om zorggroepen met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 vrij te stellen van het betalen van BTW.

 

HulsbosKlatt is de financiële, administratieve en fiscale specialist voor iedere zelfstandige [zorg] ondernemer. Zowel bij het praktisch concreet maken van de te regelen zaken als bij de verdere fiscale optimalisering zijn we u graag van dienst. Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag!