Geen ingezetene, toch belastingplichtig in de VS!

Met ingang van 1 juli 2014 zijn financiële instellingen in Nederland verplicht te toetsen of hun bestaande en nieuwe klanten belastingplichtig zijn onder de Amerikaanse belastingwet, de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Deze wetgeving is bedoeld om ervoor te zorgen dat Amerikaans belastingplichtigen die buiten de VS tegoeden aanhouden correct belastingaangifte doen bij de Amerikaanse belastingdienst, de IRS.

Volgens de IRS lopen de VS jaarlijks veel geld aan belastinginkomsten mis, doordat belastingplichtigen geen of onvolledig aangifte doen. Een groot deel daarvan schrijft de IRS toe aan Amerikanen die buiten de VS wonen of daar bezittingen hebben. In het kader van deze wet gaan financiële instellingen gegevens van relaties die mogelijk belastingplichtig zijn in de VS doorgeven aan de Nederlandse belastingdienst, welke deze weer gaat doorgeven aan de IRS.

 

Wanneer bent u Amerikaans belastingplichtig?

Wanneer u belastingplichtig bent betekent dit dat u aangifte moet doen. De IRS omschrijft een Amerikaans belastingplichtige als een ‘US Person’ wanneer één of meerdere van de onderstaande situaties op u van toepassing is/zijn:

  • U heeft een Amerikaans paspoort
  • U woont in de VS
  • U bent geboren in de VS
  • U heeft een Amerikaans woon-, postadres of telefoonnummer
  • U maakt periodiek geld over naar de VS
  • U heeft een gevolmachtigde met een Amerikaans adres
  • U heeft een Per Adres (P/A) in de VS

De criteria hebben ook betrekking op klanten met een dubbele nationaliteit, en gegeven de laatste vier criteria  kunnen in principe ook niet-Amerikanen worden geclassificeerd als ‘US Person’.  Niet alleen personen, maar ook organisaties kunnen een US Person zijn. Bijvoorbeeld wanneer ze zijn gevestigd in de VS of zijn opgericht naar Amerikaans recht.

 

FATCA opgenomen in Nederlandse wetgeving

Inmiddels hebben diverse landen een overeenkomst tot uitwisseling van gegevens gesloten met de Amerikaanse overheid. In landen met zo’n overeenkomst is het voldoen aan FATCA een wettelijke verplichting voor elke financiële instelling. Ook met Nederland is een dergelijke overeenkomst gesloten. Hierdoor zijn alle banken in Nederland verplicht om aan FATCA mee te werken.  De banken passen hun systemen, processen en procedures aan zodat zij hun bestaande en nieuwe klanten kunnen toetsen op FATCA.

Bent u mogelijk een US Person of heeft u een organisatie met belanghebbenden die mogelijk een US Person zijn, dan zal de bank u om een verklaring vragen.

Mogelijk belastingplichtig?

Als een particuliere of zakelijke klant een of meerdere FATCA-indicatoren heeft of krijgt, na bijvoorbeeld een verhuizing, dan is de relatie mogelijk Amerikaans belastingplichtig (oftewel een US Person). De financiële instelling neemt dan contact op met de relatie met het verzoek om een verklaring af te leggen over een eventuele Amerikaanse belastingplicht. Het is mogelijk dat de relatie een verklaring heeft dat hij/zij niet langer Amerikaans staatsburger is, of een ander bewijs dat duidelijk maakt dat de relatie niet Amerikaans belastingplichtig is. Blijkt na deze check echter dat een relatie mogelijk belastingplichtig is, of als niet wordt meegewerkt aan het informatieverzoek,  dan geeft de financiële instelling bepaalde rekeninggegevens door aan de Nederlandse belastingdienst, die de informatie vervolgens doorgeeft aan de IRS.

Wanneer de relatie belastingplichtig is, betekent dit dat de relatie aangifte moet doen. Of er daadwerkelijk belasting betaald moet worden is onder andere afhankelijk van het belastingverdrag tussen Nederland en de VS. Voor belastingadvies op maat kunt u natuurlijk bij ons terecht!

HulsbosKlatt is de financiële, administratieve en fiscale specialist voor iedere zelfstandige [zorg] ondernemer. Zowel bij het praktisch concreet maken van de te regelen zaken als bij de verdere fiscale optimalisering zijn we u graag van dienst. Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag!