De Flex-BV. Benut u de (fiscale) mogelijkheden?

De vernieuwde wetgeving voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BV’s) is al weer enige tijd van kracht (sedert 1 oktober 2012). De veranderingen hebben tot doel het BV-recht te vereenvoudigen en te flexibiliseren. De wijzigingen bieden u daarbij als ondernemer mogelijk interessante mogelijkheden.

Een aantal van deze veranderde regels is krachtens de wetgeving rechtstreeks van toepassing. Andere zijn eerst van toepassing nadat de statuten van de vennootschap zijn gewijzigd.

De wijzigingen inzake de Flex-BV bieden interessante mogelijkheden zoals bijvoorbeeld:

  • Het verminderen van het aandelenkapitaal om daarmee belastingvrij uitkeringen aan de aandeelhouder(s) te doen.
  • Het vergroten van het aandelenkapitaal om daarmee de belastingdruk (in box 3) te verlagen.
  • Andere bevoegdheden voor bestuurders bij strijdige persoonlijke belangen.
  • Het wijziging van de nominale waarde of valuta van de aandelen.
  • De afschaffing of versoepeling van de beperkende bepalingen om aandelen over te dragen.
  • De vereenvoudiging van de besluitvorming door de vergadering van aandeelhouders.

Niet voor iedereen zijn de fiscale doelstellingen echter dezelfde of de statuten gelijkluidend. Daarom bieden wij in samenwerking met de notarissen van DeHeng Civil Code een zogenaamde “Quick scan” aan van uw situatie en de statuten van uw BV.

Met deze Quick scan helpen we u te bepalen of en op welke onderdelen de statuten aanpassing behoeven. Teneinde deze “Flex-BV proof” te maken en een optimale aansluiting met uw persoonlijke fiscale positie te verkrijgen. In onze white paper geven we graag nadere toelichting.

 

HulsbosKlatt is de financiële, administratieve en fiscale specialist voor iedere zelfstandige [zorg] ondernemer. Zowel bij het praktisch concreet maken van de te regelen zaken als bij de verdere fiscale optimalisering zijn we u graag van dienst. Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag!