Wees voorbereid op de WWZ

Heeft u zich al aangepast aan de Wet Werk en Zekerheid (WWZ)? De WWZ houdt in dat werknemers vanaf 2015 meer rechten hebben, zowel voor vaste als tijdelijke contracten. Bij ontslag krijgt iedereen recht op een vergoeding en de WW wordt meer gericht op het snel vinden van nieuw werk. Klinkt goed, maar voor u als werkgever brengt het wel een en ander mee. 

Per 1 januari 2015 zijn de eerste maatregelen uit de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Het doel van deze maatregelen is om de rechtspositie van flexwerkers te versterken. Dit heeft voor u als werkgever echter wel de nodige gevolgen. Zo is bijvoorbeeld met ingang van 2015  de proeftijd niet langer toegestaan in tijdelijke contracten van maximaal 6 maanden. En is het concurrentiebeding in tijdelijke contracten alleen nog onder bijzondere omstandigheden toegestaan. Tevens geldt voor tijdelijke contracten van ten minste zes maanden een aanzegtermijn van minimaal één maand vóór het einde van het contract. En met ingang van 1 juli 2015 zijn ook nog eens diverse aanpassingen rondom de ketenbepaling en het ontslagrecht actief geworden.

Kortom, te veel om op te noemen in de bericht. In onze whitepaper geven we graag nadere toelichting en voorzien we u van een aantal praktische tips hoe ervoor te zorgen dat u goed op de veranderingen bent voorbereid.

HulsbosKlatt is de financiële, administratieve en fiscale specialist voor iedere zelfstandige [zorg] ondernemer. Heeft u, zoals eerder aangegeven, een hulpvraag neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag!