Voorziening voor toekomstige uitgave

Als je over dit jaar winst maakt met jouw onderneming, kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om een voorziening te vormen voor toekomstige uitgaven. Je reserveert dan een deel van de winst voor een grote uitgave in de toekomst.

Stel dat over een aantal jaar het praktijkpand toe is aan groot onderhoud, of dat het röntgenapparaat moet worden gereviseerd, dan kun je – onder voorwaarden – een deel van de winst van dit jaar reserveren om in de toekomst een grote uitgave te doen.

De voorziening vormt een aftrekpost, en daarom dient de belastingplichtige de aftrek aannemelijk te maken. Zorg er daarom voor dat de voorziening zorgvuldig en onderbouwd wordt vastgelegd. Offertes en berekeningen kunnen bijvoorbeeld dienen als onderbouwing.

Daarnaast zijn er nog drie expliciete eisen vastgelegd:

  1. De oorsprongseis: de uitgaven vinden hun oorsprong in feiten en omstandigheden, die zich in de periode voorafgaand aan de balansdatum hebben voorgedaan. Hierbij is bepalend dat de kosten waarvoor een voorziening wordt gevormd, zijn veroorzaakt door de bedrijfsuitoefening van het betreffende jaar;
  2. De toerekeningseis: de uitgaven kunnen worden toegerekend aan de jaren waarin de opbrengsten worden genoten;
  3. De zekerheidseis: er bestaat een redelijke mate van zekerheid dat deze kosten zich zullen voordoen. Het vormen van een voorziening voor stormschade is bijvoorbeeld niet mogelijk.

HulsbosKlatt is de financiële, administratieve en fiscale specialist voor iedere zelfstandige [zorg] ondernemer. Wij houden je dus graag op de hoogte van ontwikkelingen in je vakgebied. Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact met ons op!