Versoepeling ontslagrecht: gevolgen voor werkgevers

De Tweede Kamer heeft, met inachtneming van enkele wijzigingen, het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. Het voorstel moet nog worden aangenomen door de Eerste Kamer. In het wetsvoorstel staan veranderingen aangaande het ontslagrecht.

Het ontslagrecht wordt volgens de Kamer sneller, goedkoper en eerlijker, de rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt en de WW wordt erop gericht om mensen sneller weer aan het werk te krijgen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoopt zo het ontslagrecht en WW aan te passen aan de toekomst.

De vraag is echter welke gevolgen de aanpassing van het ontslagrecht zal hebben voor werkgevers. Zo zal er aan scherpere voorwaarden omtrent het ontslagverzoek moeten worden voldaan. Daarnaast gaat in de nieuwe wet de ontslagvergoeding omlaag, en wordt verwacht dat rechters daardoor minder snel akkoord gaan met het toewijzen van een ontslagverzoek.

De nieuwe wet zal wel leiden tot een eerlijker en duidelijker systeem. In het verleden kon het gebeuren dat twee werknemers met dezelfde zaak verschillende ontslagvergoedingen ontvingen. Dat is in de toekomst verleden tijd.

De Wet Werk en Zekerheid wordt met voorrang nog voor 1 juli 2014 door de Eerste Kamer behandeld.

Photo credit: marie-ll / Foter / Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)