world-blueInternational

Accounting, payroll & tax compliance services for foreign companies in the Netherlands. Visit us ›

Financiële dienstverlening en belastingadvies voor ondernemers en medisch specialisten

Als (zorg)ondernemer behoren de administratieve zaken niet tot je kernactiviteiten. Tegelijkertijd is goed financieel beheer echter onmisbaar voor continuïteit in de bedrijfsvoering. HulsbosKlatt begrijpt dit, al 25 jaar, en biedt ondernemers en medici financieel expertise onder handbereik. Inspelend op de meerwaarde die zij zoeken:

Met onze fiscale, financiële en administratieve diensten stellen we inmiddels al honderden cliënten in staat om zich te focussen op hun kernactiviteiten. Zijn we hun partner, vaak al voor tientallen jaren. Functioneren we als hun financiële afdeling, maar dan op flexibele basis. De voordelen van een team van experts, zonder de kosten van vast personeel!

Nieuws

Toepassing KOR door scholen met zonnepanelen

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de btw-positie van scholen die

Winstuitdeling door oplopen schuld aan bv

Als een aandeelhouder voor persoonlijke doeleinden geld opneemt bij de vennootschap, kan sprake zijn van

Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen heeft recht op

Eigen woning en niet-samenlevende partners

De minister van Financiën heeft in een brief aan de vaste commissie voor Financiën van de

Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering

Voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen, die binnen Nederland in dienstbetrekking

Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken

Het opnemen van een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst is toegestaan als de overeenkomst langer

Uitstel verplicht gebruik eHerkenning

In verband met de ophef over het verplichte gebruik van eHerkenning geeft de Belastingdienst ondernemers

Toelichting fiscale gevolgen Brexit

In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de fiscale

Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging

Verenigingen en stichtingen zijn vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming

Financieel specialisten die je beter níet in dienst wilt hebben!

Wij werken onder meer voor:

Verantwoordelijk

Wij geven invulling aan onze taak zoals je dat van eigen personeel verwacht. Loyaal, accuraat, pro-actief. Met jouw bedrijfsbelang als uitgangspunt.

Betrokken

Als specialist weten wij wat de zorg voor jouw administratie vraagt. Dit geeft jou tijd en ruimte je voor honderd procent te richten op jouw vakgebied.

Ontzorgend

No worries over je administratie. Nu, maar ook met het oog op veranderende regelgeving in de toekomst.
Wij houden de vinger aan de pols.

Punctueel

We zeggen wat we doen, en we doen wat we zeggen. Correct, op tijd en met de rapportage zoals jij het wenst; maandelijks, per kwartaal,  jaarlijks.