Artikelen van HUKL-nh

Beperking looptijd 30% regeling uitgesteld

Het kabinet was volgens het regeerakkoord van plan om de looptijd van een fiscale regeling voor werknemers uit het buitenland, de zogenoemde 30%-regeling, per 1 januari 2019 te verkorten van (maximaal) acht naar vijf jaar. Inmiddels is in een heroverweging van maatregelingen voor het bedrijfsleven opgenomen dat de verkorting 2 jaar wordt uitgesteld. Wat blijft, is […]

(Vereenvoudigde) ABC-Regeling in Nederland

Door: Drs. B. Tijarti RB. Al heel lang kent de wet op de omzetbelasting een aparte regeling voor de btw-gevolgen van opeenvolgende leveringen van goederen (ketentransacties). Twee opeenvolgende leveringen, waarbij de goederen direct van de eerste partij A worden getransporteerd naar partij C worden binnen Europa, in grensoverschrijdende situaties, intracommunautaire ABC-leveringen genoemd. Onder deze regeling […]

Zorggroepen vrijgesteld van btw-heffing

Met ingang van dit jaar zijn zorggroepen, gezondheidscentra en geboortezorgcentra in de eerstelijnszorg vrijgesteld van BTW over de vergoeding voor de overheadkosten die wordt ontvangen in het kader van ketenzorg. Ook relevant voor uw organisatie? De overheid komt hiermee – eindelijk – tegemoet aan de bezwaren die zich in de praktijk voordoen. Het standpunt van de Belastingdienst […]

Aanpassing criteria samenstelling jaarrekening en deponering

Op 1 november 2015 is de wet waarin wordt voorgesteld om de groottecriteria voor wettelijke controles te verhogen ingegaan. Het ruimer omschreven begrip kleine onderneming kan rechtspersonen het voordeel bieden onder het begrip ‘klein’ te kunnen vallen en zo bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor een vrijstelling van de verplichte accountantscontrole van de jaarrekening. En dat bespaart geld.  Welke gegevens […]

Geen ingezetene, toch belastingplichtig in de VS!

Met ingang van 1 juli 2014 zijn financiële instellingen in Nederland verplicht te toetsen of hun bestaande en nieuwe klanten belastingplichtig zijn onder de Amerikaanse belastingwet, de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Deze wetgeving is bedoeld om ervoor te zorgen dat Amerikaans belastingplichtigen die buiten de VS tegoeden aanhouden correct belastingaangifte doen bij de […]

De Flex-BV. Benut u de (fiscale) mogelijkheden?

De vernieuwde wetgeving voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BV’s) is al weer enige tijd van kracht (sedert 1 oktober 2012). De veranderingen hebben tot doel het BV-recht te vereenvoudigen en te flexibiliseren. De wijzigingen bieden u daarbij als ondernemer mogelijk interessante mogelijkheden. Een aantal van deze veranderde regels is krachtens de wetgeving rechtstreeks van […]

U heeft een BV opgericht. En nu?

Vrijgevestigde, zelfstandige ondernemers komen in aanmerking voor allerlei fiscale voordelen en aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, meewerkaftrek en MKB-winstvrijstelling. Deze faciliteiten zijn echter niet van toepassing op de BV. Bent u overgegaan naar een BV, of overweegt u dit, dan is het van belang uw BV zodanig in te richten dat deze bij uw situatie past, en ook […]