groottecriteria

Aanpassing criteria samenstelling jaarrekening en deponering

Op 1 november 2015 is de wet waarin wordt voorgesteld om de groottecriteria voor wettelijke controles te verhogen ingegaan. Het ruimer omschreven begrip kleine onderneming kan rechtspersonen het voordeel bieden onder het begrip ‘klein’ te kunnen vallen en zo bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor een vrijstelling van de verplichte accountantscontrole van de jaarrekening. En dat bespaart geld. 

Welke gegevens u in uw jaarrekening moet vermelden, hangt af van de grootte van uw onderneming. Bedrijven zijn ingedeeld in 4 klassen: micro, klein, middelgroot of groot. (bron:KVK)

Micro Klein Middelgroot Groot
Activa <€350K <€350K-6M <€6M-20M >€20M
Netto omzet <€700K <€700K-12M <€12M-40M >€40M
Gemiddeld # werknemers <10 10-50 50-250 >250

Tweejaarstermijn
Een onderneming dient twee opeenvolgende jaren aan tenminste twee van de drie criteria te voldoen. Als een rechtspersoon over het boekjaar 2015 en over het voorafgaande boekjaar 2014 onder twee van de nieuwe (verhoogde) grensbedragen voor kleine rechtspersonen blijft, classificeert deze zich als kleine rechtspersoon en is deze over het boekjaar 2015 vrijgesteld van de wettelijke controleplicht op grond van artikel 2:396 BW. Ook de vrijstellingen en overige bepalingen voor kleine rechtspersonen zijn dan van toepassing.

Grootte rechtspersoon
Soort gegevens Micro Klein Middelgroot Groot
Beperkte balans X
Verkorte balans X
Vereenvoud. balans X
Uitgebreide balans X
Vereenvoudigde W&V X
Uitgebreide W&V X
Beperkte toelichting X
Uitgebr. toelichting X X
Bestuursverslag X X
Overige gegevens
Accountantsverklaring X X
Statutaire regeling en voorstel mbt winst bestemming  of verwerking verlies X X
Opgave van aantal winstbewijzen e.d. X X
Opgave van belangrijke gebeurtenissen na einde boekjaar X X
Opgave van nevenvestigingen, hun namen en landen van vestiging X
Lijst met bijzondere rechten inzake zeggenschap in de rechtspersoon X

In het algemeen kan gesteld worden dat wanneer een “kleine onderneming” gebruik maakt van de vrijstellingen, dit kostenbesparingen en administratieve lastenverlichting met zich mee kan brengen. Mocht u voornemens zijn om gebruik te maken van één of meer van de vrijstellingen en heeft u hierover nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op!

 

HulsbosKlatt is de financiële, administratieve en fiscale specialist voor iedere zelfstandige [zorg] ondernemer. Zowel bij het praktisch concreet maken van de te regelen zaken als bij de verdere fiscale optimalisering zijn we u graag van dienst. Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag!